Janke Wijnsens Faber, Arum 23.10.1808 - Pingjum 28.3.1845     index

ouders
Wijnsen Pieters Faber 1764-1831
Jetske Scheltes Bergsma, 1778-1817

gehuwd met
26.2.1842 Wonseradeel Sijbren Dirks Bruinsma, 1807-1894

kinderen
* Wijnsen Siebrens Bruinsma, 1842-1921

woonplaats en werkzaamheden

documenten