Harmen Brik, 19.12.1721 -     index

ouders
Hans Harmens, 1688-1744
Neeltje Cornelis

gehuwd met
15.8.1751 Zwolle Jacomina Jurjens (Jurriens), Leeuwarden 1729-?
bij doop kinderen ook genoemd:
Jacomijntje Paulus
Jacomina Harmens
Jacomijntje Jurjens

kinderen
Hans Harmens Brik, 17.3.1754 - , timmermansknecht
    geh. 22.10.1780 Wytske Alberts vd Weyde
Johannes Harmens Brik, 16.6.1758 -
    geh. 12.11.1780 Antje Snijder(s)
    van Johannes wordt bij de ondertrouw vermeldt dat hij in Lemmer woont
    Harmen Brik, Leeuwarden 23.04.1783 - 1814?, metselaar
    Johannes Brik, Leeuwarden 01.11.1791 - 1814?
* Jurjen Paulus Brik, 1762-1842

woonplaats en werkzaamheden
tamboer onder de Lijff. Comp.ie in het 1e Bat. Orange Friesland tot Zwolle
woonplaats: Leeuwarden, Ype Brouwersteeg

documenten
trouw-registraties Harmen en JacominaJ.A. Paasman geeft de volgende gegevens over twee zonen
van Johannes Harmens en Antje Snijders, die als vrijwilligers
deelnemen aan veldtochten van Napoleon:

Brik, Harmen metselaar, geb. Leeuwarden 23.04.1783 zoon van
Johannes Harmens en Antje Snijders
lichting 1808 mairie Leeuwarden; vrijwilliger; fuselier
13.07.1805 bij het 5e Regt., 06.10.1810 3e bat., comp.
keursoldaten 126 regt. inf. van linie onder nr. f 834;
veldtochten 1806 t/m 1811; 19.02.1807 korporaal; 27.04.1809
sergeant wordt eind 1814 vermist uit Stettin Tresoar Coll.
Visser; nr. 608 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510
nr. 22; .

Brik, Johannes, geb. Leeuwarden 01.11.1791, wonende aldaar,
zoon van Johannes Harmens en Antje Snijders
loteling lichting 1811 mairie Leeuwarden; is reeds
vrijwilliger; behoort tot de compagnie vrijwilligers uit
Friesland waarvan het 9e transport op 28.09.1809 onder de
luitenants Appelhoff en Dirks vertrekt van Leeuwarden naar
Utrecht; 02.10.1809 6e regt. Holl. inf., 01.10.1810 4e bat.,
3e comp., 123 regt. inf. van linie onder nr. 1509 wordt eind
1814 vermist; zijn laatste bericht kwam uit Collissij; (zie
voor deze plaats ook Hendrik Pels)
Bronnen: Tresoar Coll. Visser; nr 609 op de lijst vermisten
toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; toegang 8/3176II