Tiete Baukes Wiersma, Exmorra 1693 - 1772     index

ouders
Bauke Attes Wiersma
moeder onbekend

gehuwd met
1725 Wonseradeel Douwtje Sybes Haytsma, 1700-1749

kinderen
Bauke Tietes Wiersma, Exmorra 9.2.1726 - Exmorra ?.11.1781
Tetje Tietes Wiersma, Exmorra 26.1.1731 -
Hinke Tietes Wiersma, Exmorra 29.3.1733 -
Fokeltje Tietes Wiersma, Exmorra 1736 -
* Ynske Tietes Wiersma, 1738 -

woonplaats en werkzaamheden

documenten
schoomeester en dorpsrechter
In 1725 wordt Tiete tot schoolmeester en dorpsrechter gekozen.
Dit verkiezingsgrapje kost hem F 14,90.
Een jaar later nov 1723 ontvangt hij voor de eerste keer zijn jaarloon F 70.--.
Hij ontvangt ook nog een kleine vergoeding voor een bezem om de kerk schoon te vegen,
en de torenklok te oliŽn en smeren.
In 1749 moet hij F 60.-- aan belasting betalen, Hij zat er dus warmpjes bij.
"Dan sit der ek noch al hwat modder oan de kloet".