Griekenland juni 2010    diashow ( F11 = full screen )
  

Griekenland, Athene, Akropolis, Parthenon

  
Athene -