uit: Gerrit Roorda, Ontwikkeling in verandering.
Ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide. diss RUG 2012