Willem Ties Oosterhuis, Uithuizermeeden 1818 - Uithuizermeeden 4.1.1891     index

ouders
Ties Jans Oosterhuis, 1766-1855
Alstje Jans Riepma, 1789-1874

gehuwd
1. op 10.04.1858 te Uithuizermeeden met Anje Jans Bierling 1816 - 04.01.1865
2. op 15.11.1866 te Bierum met Tjaaktje Veenkamp 1836 - 28.11.1877
3. op 7.5.1879 Uithuizermeeden Frederica Schuurman, 1849-1929

kinderen
uit huwelijk met Tjaaktje Veenkamp
Alstje 22.08.1867 - 15.10.1870 (3 jaar).
Kornelis 03.02.1869 - augustus 1869 (5 maanden).
Cornelia 04.04.1870 - 17.10.1930, gehuwd met Willem Biewenga
Ties 28.12.1872 - 1963, gehuwd met Trijntje Wiersema
Alstje 25.12.1875- 27.11.1876 (11 maanden).
Uit huwelijk met Frederica Schuurman
Alstje 07.08.1879 - ...
Fredericus 1881 - 08.11.1941, gehuwd met Martje Vos.
Trientje 1883 - Bedum 27.12.1965, gehuwd met Harm Lanting.
Anje 1885 - ...,gehuwd met Jan Cornelis Ritsema.
* Engelina Oosterhuis, 1887-1981
Grietje 1889 -..., in 1914 gehuwd met Jacob Hoeksema, in 1924 met Eeuwe Kamminga.

woonplaats en werkzaamheden
Roodeschool, boer.

documenten
Uit een toespraak van A.G. Wessels-Oosterhuis (AGW),een dochter van Ties Oosterhuis, gehouden op een Oosterhuis-reŁnie op 29 oktober 1977 in hotel Ekampen in Oosteinde.Een reŁnie van alle klein- en achterkleinkinderen van Willem Ties Oosterhuis en Tjaaktje Veenkamp of Frederica Schuurman, naar den bloede of aangetrouwd.

"Om te beginnen: onze grootvader Willem Ties was een levenslustige man, hij is drie keer gehuwd geweest en was een sterke, gezonde man. Hij was nooit ziek, dus geen dokter kon wat aan hem verdienen, maar op zijn 72ste jaar kreeg hij longontsteking, waaraan hij stierf.
Met zijn eerste vrouw, Antje Bierling, is hij 10 jaar gehuwd geweest. Deze is kinderloos gestorven. Haar grafzerk was zomaar eens verdwenen; mijn vader had het niet in de plaatselijke
krant gelezen dat deze grafzerk werd opgeruimd. Hij was zomaar weg en mijn vader vond hem later bij smid Wieringa, die hier vlakbij heeft gewoond. Vader was zeer verontwaardigd, maar er was niets meer aan te veranderen."
Uit de toespraak vanTjaaktje F. Wiersema-Biewenga (dochter van Cornelia):"Wel had zij (Antje Bierling) twee kinderen met de naam Bierling. Na haar overlijden is grootvader er (op de boerderij) blijven wonen, de boerderij kwam in eigendom van de familie Oosterhuis. De twee zoons van haar zijn in Oldenzijl op een boerderij gekomen."
AGW vervolgt:"Onze grootvader vond zijn tweede vrouw in Tjaaktje Veenkamp. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, waarvan mijn grootvader en zij drie kindertjes weer heel jong moesten missen. Dit kan men ook op haar grafzerk lezen, de graven van de kinderen liggen hier ook nog.
Haar huwelijksleven was bijzonder moeitevol, ook omdat ze in haar bijna 11-jarig huwelijk haar beide ouders grafwaarts heeft zien dragen.Zij heeft dus altijd in de rouw geleefd en is naar haar Heer en Heiland gegaan op 42-jarige leeftijd."

Die kinderen zijn:
Alstje 1867 - 1870, 4 jaar oud.
Kornelis 1869 - 1869, 5 maanden oud
Cornelia 04.04.1870 - 17.10.1930,
Ties 1872 - 1963,
Alstje 1875 - 1876, 11 maanden oud
De drie overleden kinderen liggen begraven vlakbij hun moeder op Oosteinde (Roodeschool).

In Tjaaktjes overlijdensadvertentie stond het volgende: Heden ontsliep, zacht en kalm, na een langdurige sukkeling, mijn hartelijk geliefde echtgenote Tjaaktje Cornelis Veenkamp in de ouderdom van 41 jaren en 8 maanden, mij nalatende de twee kinderen, te jong om het verlies te beseffen. Gelijk zij in de smart bij het verlies onzer drie kinderen die wij in onze 11-jarige huwelijksvereniging ten grave moesten dragen door de tranen heenblikte naar boven alzoo was ook bij haar eigen heengaan haar stille hoop op het vaderland. De troost des wederziens lenigt dan ook enigszins mijne smart. Uithuizermeeden 28 november 1877, W.T. OosterhuisGraf van Tjaaktje Veenkamp.
...


AGW:" De derde vrouw van grootvader was Frederica Schuurman, nog een jonge vrouw vergeleken
met hem. Hij was plm. 60 en ze hebben samen zes kinderen gekregen."

Alstje 1879, Fredericus 1881, Trientje 1883, Anje (Annie) 1885, Engelina 1887, Grietje 1889.

Willem Ties Oosterhuis overleed in 1891. Op de rouwkaart stond het volgende: Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, in zijn Heer en Heiland, onze hartelijke geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader, Willem Ties Oosterhuis, in de gezegende ouderdom van 73 en een half jaar, mij nalatende 8 kinderen waarvan 2 uit zijn vorig huwelijk, enigen nog die het smartelijk verlies niet beseffen.Uithuizermeeden, 4 januari 1891. Wed. W.F. Oosterhuis-Schuurman.Op onderstaande foto van rond 1900, die het menu op de reŁnie sierde, staan op een na alle
'overlevende' kinderen van Willem Ties Oosterhuis.
Achteraan vlnr: Fredericus, Grietje, Engelina, Alstje en Ties.
Daarvoor vlnr: Annie, Frederica Schuurman, Trientje.

...en Cornelia.


Bij de familiefoto hoort een anekdote:
AGW:"...Ook wilden de zusters graag met elkaar op een foto doch daar voelden de gebroeders Frederikus en Ties niet veel voor, maar de dames verzonnen een list. Een van hen werd naar het land gestuurd en zei dat er twee dames Van Pannerden (dat waren onderwijzeressen) of hoe de dames precies heetten er waren en dat de broers verwacht werden. De heren togen naar huis, gauw scheren, wassen en het beste kostuum kwam aan en zo togen ze de kamer binnen om de bewuste dames te begroeten,maar daar zat een fotograaf!
Oom Frederikus en ook mijn vader wilden niet op het portret, zoals dat toen heette, doch grootmoeder Frederica heeft ze kunnen bepraten. Oom Frederikus, hoe goed die man anders was, staat er vreselijk boos op en mijn vader, die dacht 'Nu, dan moet dat maar', ging met een eigenwijze snuit staan, zoals jullie allen op de menukaart kunen zien."


Wat foto's van kinderen en kleinkinderen.

Engelina


GrietjeAnnie
...

Acht nichtjes, kleindochters van Willem Ties op een rij...


Naast elkaar: Tiny (van Annie) Ritsema, Annie (van Ties), Wopkelina (van Fredericus) Oosterhuis,
Kunna (van Engelien) Broos, Fredie (van Annie) Ritsema, Frederica (van Fredericus) Oosterhuis,
Jacobina (van Grietje) Hoeksema en Tjaaktje (van Ties) Oosterhuis.