Attje Pieters, 1747 - Bolsward 6.8.1776     index

oudersgehuwd met
Bolsward 29.8.1766 Hendrik Scheltes Runia, 1733_1803

kinderen
Pieter, geboren Bolsward 27 april 1769
Antje, geboren Bolsward 16 oktober 1773
Attje Hendriks Runia 1776-1820

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Attje Pieters wordt doopsgezind en gedoopt te Bolsward 29.8.1766