Hendrik Scheltes Runia, Bolsward 1733/1734 - Bolsward ?.12.1803     index

ouders
Schelto Jans Runia, geboren Klooster Anjum, doopsgezind
Huwde 1733 Sibbeltje Hendriks

gehuwd met
Bolsward 29.8.1766 Attje Pieters, 1747-1776
hertrouwt Bolsward 1783 Dieuwke Sakes, Bolsward 1761 - 21.9.1792

kinderen
Pieter, geboren Bolsward 27 april 1769
Antje, geboren Bolsward 16 oktober 1773
Attje Hendriks Runia 1776-1820
kinderen met Dieuwke:
Hinke, geboren Bolsward 31 juli 1783
Schelte geboren Bolsward 21 februari 1785
Saake, geboren Bolsward 11 oktober 1786
Jan, geboren Bolsward 21 oktober 1787
Sibbeltje, geboren Bolsward 15 januari 1791

woonplaats en werkzaamheden
meester timmerman

documenten
Hendrik Scheltes Runia wordt doopsgezind en gedoopt te Bolsward op 29.8.1766

Schelto Jans Runia wordt geboren in Klooster Anjum onder Berlicum
en woont in Dronrijp alvorens zich in Bolsward te vestigen
Schelto Jans Runia is een zoon van
Jan Pieter Rinia, boer, ontvanger, dorpsrechter te Klooster Anjum
Jan Pieter Rinia huwde te Schalsum 27.2.1681 (Doopsgezind) Antje Jacobs van Berlikum
Over dit gezin: kwartierstaat Miedema-Runia (2003), NGV afd Friesland,
mw. K.H. Beintema-Meijer, Bilderdijkstraat 46, 8914 AC Leeuwarden.