Sybren Dirks, 24.1.1700 -     index

oudersgehuwd met
voor 1753 Sipkjen Sijmonds, 1726-

kinderen
* Dirk Sybrens Bruinsma, 1762-1843

woonplaats en werkzaamheden

documenten