Hessel Baukes, Rauwerd 1594 - 2.2.1679     index

ouders
Bauke Hessels, 1565 - 1604
Stijn Gerrits

gehuwd met
4.2.1611 Rauwerd Pierkje Wiensens 1594-1625

kinderen
* Siebe Hessels 1635 -

woonplaats en werkzaamheden
Minnertsga, beurtschipper

documenten
In 1643 is Hessel Baukes gedaagde in een proces over het St Anna Leen
aangespannen door Feddrick Douwes Tjebbinga "bouwmeester te Sneek beŽdigd 1638".
Feddrick (eiser) zijn advocaat, dr Nicolaus Schotanus brengt naar voren dat Freddrik
als kleinkind van de stichtster Tryn Mensema de naaste yn 't bloed is en het recht heeft
om zijn zoon op het Leen te laten leren. Hessel zijn advocaat dr Sibrandus Jusum brengt
daar tegen in dat Hessel zijn zoon in 1634 al op het Leen studeerde.
Er staan meer vreemde dingen in dit sentinsje b.v dat Feddrick een afstammeling van
Tryn Mensema en haar man zou zijn. En dat in andere tijden Ids Meijnsma seekere Leen,
St Annaleen genaamt hadde gesticht. Bij vonnis van 20-12-1643 wint Hessel Baukes dit proces.
Hessel Baukes zou later door verkoop ook afstand op de rechten van 't Leen gedaan hebben.